SUBVENCIÓN VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL


Subvencións nominativas concedidas pola Deputación Provincial de Ourense:

Destinatario - Concello da Rúa
DNI/CIF - P3207300I
Finalidade - Remodelación da instalación deportiva do campo de fútbol O Aguillón
Contía concedida - 100.000 €
Data concesión - 23/03/2012
Partida orzamentaria - 45012/76201