ASAMBLEA XERAL DO CLUB DEPORTIVO RÚA

ASAMBLEA XERAL DO CLUB DEPORTIVO RÚA

      
    VENRES DÍA 6 DE XULLO DO 2012 AS 20:30 HORAS

             CO SEGUINTE ORDE DO DÍA:

                          ESTADO DAS CONTAS DO CLUB TEMPADA 2011-2012
                          
                                        ROGOS E PREGUNTAS